Gebruikers

Ons dorpshuis kent een aantal vaste gebruikers. 

– Iedere dinsdagavond: Toneelvereniging TAG

– iedere woensdagavond: brei en haak cursus, voor beginners en gevorderden, aanvang 19.45 uur

– Iedere donderdagavond: Zangkoor “Aig Wies”

– Eens per drie weken op vrijdagavond: Klaverjassen ( zie agenda )

ZOEKT U OEFENRUIMTE NEEM CONTACT MET ONS OP